Бирж арилжаанд оролцон үнэт цаасыг худалдсан болон худалдан авсан тал бүрээс хэлцлийн үнийн дүнгийн 0.1%-тай тэнцэх тооцооны үйлчилгээний шимтгэлийг авна.

 

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL