Зах зээлийн мэдрэмж  Үнэт цаасны үнэ дотоод болон гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалан хэлбэлзэж байдаг.

Зардал, төлбөр хураамж  Бирж дээр шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргахтай холбоотойгоор нэмэлт зардлууд гардаг.

Хяналт буурах  Компани үнэт цаас гаргаснаар компанийн удирдлагын тодорхой хэсэг бусад хувьцаа эзэмшигчдэд шилждэг.

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL