"Төлөөлөн удирдах зөвлөл"-ийн гишүүд  
Н.Цогт  ТУЗ-ийн дарга
Т.Болд  ТУЗ-ийн гишүүн
Д.Жаргал  ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Түвшин  ТУЗ-ийн гишүүн
Ж.Эрдэнэбат  ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Аюуш  Хараат бус гишүүн
Л.Гангэрэл  Хараат бус гишүүн
Б.Лхагважав  Хараат бус гишүүн

Хороод

 Аудитын хороо   Нэр дэвшүүлэх хороо   Цалин урамшууллын хороо 
Б.Аюуш (хорооны дарга)  Ж.Эрдэнэбат  (хорооны дарга)  Т.Болд (хорооны дарга) 
Т.Болд Д.Жаргал Н.Цогт
Б.Түвшин Б.Лхагважав Ж.Эрдэнэбат

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL