Бирж гишүүн компаниар элсэх хүсэлтэй этгээдийг үндсэн хоёр үе шаттайгаар бүртгэнэ. Үүнд:

  1. “Монголын үнэт цаасны биржийн гишүүнчлэлийн журам”-ын холбогдох шаардлагыг хангаж буй этгээд Биржид гишүүнээр элсэх хүсэлт илгээх ба Бирж холбогдох материалыг хянан гишүүнээр элсэх хүсэлтэд гаргагчид хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг илгээснээр тухайн этгээд Биржид өргөдөл гаргах эрхтэй болно.
  2. Хүсэлт гаргасан этгээд хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг ашиглан өргөдөл гаргах ба холбогдох журамд заасан баримт бичгийг өргөдөлд хавсаргана.

Биржид гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргах, өргдөлийг шийдвэрлэх үйл явц:

 

ТУЗ хүсэлт гаргагчийг гишүүн компаниар бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд тухайн этгээд 6 сарын дараа дахин хүсэлт гаргаж болно.

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL